در سوگ خورشیدانقلاب

ای خوشا ان جان که در خمینی خاک گردید                 

ای خوشا ان تن که در راه عدالت چاک گردید

 

رهبری که از انقلابش مملکت جنبید یکسر

 از گلوی مرد و زن امد برون الله اکبر

 

بحر علم وروح تقوا کرد صبر و استقامت                          

لا تحرک فی العواطف لاتغیردر شهامت

 

ان که حرف لاتفرق بر زبانش بود یکسر                        

 مهربان بود و صبور صابر او در حق امت

 

انکه ارتش با سپاه را هردو جُند الله لقب داد                     

 زین دو نیرو بر وجود امد بسیج با شهامت

 

انکه گفی بارها من زارعین را دست بوسم                        

افرین بر زارعین صد مرحبا بر این امامت

 

رهبر روحانیون روح خدا پیر جماران                             

  ان که قهرش دوزخ ومهرش سلام اندر سلامت

 

انکه تخت تاج طاغوت و زمان را کند بنیان                     

خاینین هرسو گریزان هر یکی از خشم ملت

 

ان که از تبعید و زندان هیچگه نبود هراسش                      

ز اتش نمرود گریزان هریکی از خشم ملت

 

انکه تیرش بُد دعا و جوشنش الله اکبر                             

  فایق امد بر سپاه حاکم خونخار ملت

 

انکه گفت این دولت شاه غیر قانونی است اینجا                 

میزنم اندر دهانش مشت با نیروی ملت

 

مینمایم دولتی تعین من از نیروی مردم                              

خائنین را میکشم بر پای میزان عدالت

 

وارث فی العرض می اید مر این مستضعفان را                     

بر دهان مستکبران دارند انگشت ندامت

 

ای دریغا حسرتا دردا زما رهبر جدا شد                              

کس نخواهد دید این روی نکویش تا قیامت

 

از غمش گریان پیامبر شد علی نالید وزهرا                         

گفت ای روح خدا بشتاب سوی جد و مامت

 

امدی پیر جماران لیک داغت ماند بر دل                           

یک جهان اندوه وحسرت ماند باقی بهر امت

 

داغ یغمبر بشد تجدید ای رهبر زداغت                              

وا اماما هر طرف اندر زبان دارند ملت

 

عزت الله خون فشاندی از مدادت روی دفتر                       

اشک خون جاری نمودی زین بیان از چشم امت

 

رحمت حق خاستارم بهر روح الله اعظم                          

 در جوار رحمت جدش بماند تا قیامت

اشعار سروده شده در سوگ بزرگ رهبرکبیر انقلاب اسلامی حضرت امام امت(ره) توسط شاعر اهلبیت(ع)حاج اقا قزوی

/ 0 نظر / 52 بازدید