خالى نبودن زمین از حجت‏

 حضرت امام النّاطق جعفر بن محمّد الصّادق (ع) از پدرش امام محمّد الباقر (ع) و آن بزرگوار از پدرش علىّ بن الحسین (ع) و آنحضرت از آباى کرام عظام علیهم السّلام روایت کنند که حضرت أمیر المؤمنین على (ع) فرمود ما و أولاد ما أئمّه دین و أوصیاى سیّد المرسلین الى یوم الدّین خواهیم بود.

و حضرت سیّد السّاجدین علىّ بن الحسین (ع) فرمود که: ما أئمّه مسلمین و حجج خدایتعالى بر تمامى مخلوقین و سادات مؤمنین و قاده غرّ محجّلین و موالى أرباب دین و ما أمان أهل زمینیم چنانچه نجوم أمان- أهل آسمان‏اند و بسبب وجود وافر الجود ما آسمان بغیر دعایم و بنیان بر قرار و امان و مستحکم بمکانست و ساقط بزمین نگردد.

بنا تمسک السّماء أن تقع على الأرض‏

و بوسیله ما زمین أهل خود را فرو نمیبرد و بجهت ما باران از آسمان جارى و عیان گردید.

بنا تمسک الأرض أن تمید بأهلها و بنا ینزل الغیث من السّماء و ینشر الرّحمه.

و بواسطه وجود و ذات فایض البرکات ما نشر رحمت از آسمان به زمین و ظهور و فرج برکت از زمین بجهت سکنه زمین گردد و اگر از ما کسى در زمین باقى نماند أثر از زمین نیز نمیماند.

بعد از آن فرمود که: بیقین از روزى که خدایتعالى آدم علیه السّلام را ایجاد نمود هرگز زمین از حجّت ربّ العالمین خالى نماند خواه ظاهر مشهور یا غایب مستور تا قیام قیامت و اقامت آن ساعت آن حجّت ربّ العزّت باقى در زمین و اگر حجّت در زمین موجود نبودى هرگز ایزد معبود معبودنشدى.

و از أبى حمزه الثّمالى روایت شده که أبو خالد کابلى گفت: که من روزى بخدمت سیّد و مولاى خود علىّ بن الحسین زین العابدین علیه السّلام مشرّف شدم و گفتم: یابن رسول اللّه (ص) مرا خبر ده از سکنه زمین که طاعت و متابعت و مودّت و محبّت ایشان واجب و لازم بر تمامى أهل عالم است و بعد از رسول صلّى اللّه علیه و آله السّلام اقتدا بآن بر أنام بأمر ایزد علّام از فروض متحتّم است.

آنحضرت فرمود: ما بدرستیکه اولى الأمرى که حضرت ایزد داور ایشان را أئمّه همگى و تمامى بشر گردانیده و طاعت و متابعت ایشان را بر جمیع انس و جان واجب و عیان فرمود حضرت أمیر المؤمنین على (ع) بعد ازو حسن و بعد از حسن علیه السّلام حسین (ع) پسران علىّ بن أبیطالب علیه السّلام پس از ایشان أمر ولایت و امامت منتهى بمن گردید.

آنگاه ساکت شد من گفتم: یا سیّدى از حضرت أمیر المؤمنین على (ع) بما رسید که آنحضرت فرمود که: زمین خالى از حجّت أرحم الرّاحمین براى مخلوقین نمیماند و شما انتهاى امامت و ولایت بذات فایض البرکات خود نسبت دادید پس حجّت و امام امّت بعد از شما که خواهد بود؟

حضرت علىّ بن الحسین (ع) فرمود که: امام و حجّت بعد از من پسرم محمّد و نام او در تورات باقر شکافنده علم و مظهر آنست، و بعد از محمّد پسر او جعفر (ع) و نام مبارک او در نزد أهل آسمان صادق (ع) است.

/ 0 نظر / 6 بازدید