احترام مهمان ووالدین

قال امیرالمؤمنین علی  سلام الله علیه :

 أکرِم ضَیفَکَ وإن کانَ حَقیرًا، وقُم عَن مَجلِسِکَ لِأَبیکَ ومُعَلِّمِکَ وإن کُنتَ أمیرًا؛

مهمانت را گرامى بدار؛ هرچند کوچک باشد و از جاى خود به احترام پدر و آموزگارت برخیز؛

هرچند فرمانروا باشى.

 

علم و حکمت ج 2، ص 626

/ 0 نظر / 35 بازدید