اعمال روز اوّل ماه رجب

اعمال روز اوّل ماه رجب:روز شریفى است و در آن چند عمل است:اوّل:روزه گرفتن،روایت شده:حضرت نوح علیه السّلام در این روز سوار کشتى شد،و به کسانى که با او بودند امر فرمود روزه بدارند.و هرکه در این روز روزه بدارد،آتش دوزخ به فاصله یک سال راه‏ از او دور مى‏شود.دوّم:غسل کردن.سوّم:زیارت امام حسین علیه السّلام، امام صادق علیه السّلام روایت کرده:هرکه‏ روز اوّل رجب حسین بن على علیهما السّلام را زیارت کند بى‏تردى خداى عالم او را بیامرزد. چهارم:خواندن دعاهای وارده

/ 0 نظر / 27 بازدید