گل نرگس

سکوت می‌کند آری! همان که مانده غریب


                         کنار سایه‌ای از خود نشسته، خسته و سرد


بدون رویش چشمانت ای گل نرگس!
                           

                       برای خویش نداریم جز بهاری زرد.

 

 

 

 

/ 0 نظر / 37 بازدید