یازهرا(س)

                                   السلام علیک ایتها الصدیقة الشهیده

ازفاطمه اکتفاء به نامش نکنید

                     نشناخته توصیف مقامش نکنید

هرکس که دراو محبت زهرا نیست

                     علامه اگر که هست سلامش نکنید

           

  شهادت بانوی اطهر ،ام ابیها ،فاطمۀ زهرا (س)تسلیت باد

                                           

/ 0 نظر / 6 بازدید