سینه مرد

سینه مرد عاقل صندوق اسرار اوست. بشاش بودن بهترین وسیله برای به دست آوردن دوست است. بردباری در قبال سختیها وسیله جلوگیری از عیوب است. مسالمت و صلح‏جویی وسیله پوشانیدن عیوب است. افراد خودخواه دارای دشمنان زیاد می‏باشند

حضرت علی علیه السلام

/ 0 نظر / 26 بازدید