الاان الاولیاء الله لا خوف علیهم ولاهم یحزنون

ابن عبّاس گوید: در باره این آیه شریفه: «هان براستى که نه ترسى بر دوستان خدا هست و نه محزون و دلتنگ شوند» «الاان الاولیاء الله لا خوف علیهم ولاهم یحزنون» از امیر المؤمنین (ع) پرسش شد، حضرت فرمود: آنان قومى هستند که پرستش خود را تنها براى خدا خالص کرده‏اند، و به باطن دنیا نگریسته‏اند آنگاه که مردم به ظاهر آن چشم دوخته‏اند، و سرانجام آن (نعمتهاى اخروى یا کسب معارف و طاعات) را شناخته‏اند آنگاه که خلق به نمودهاى زودگذر آن فریفته شده‏اند، پس واگذارند آنچه را که مى‏دانند بزودى ترک آنان خواهد کرد (مال و اولاد و شهوات پست دنیوى) و نابود و بى‏اثر ساخته‏اند آنچه را که مى‏دانند و بزودى آنان را نابود خواهد نمود و از ثواب اخروى بازشان خواهد داشت‏ سپس فرمود: اى آنکه خود را به دنیا سرگرم ساخته‏اى، و براى گرفتن به دام افتاده‏هاى دنیا مى‏تازى (یا اینکه براى کسب دنیا در دام شیطان مى‏افتى) و در ساختن آنچه که بزودى خراب مى‏شود کوشائى، آیا به قبور پدرانت که اجسادشان را پوسانیده، و به گورهاى فرزندان هم نوع خود که در زیر انبوه شن و خاک پنهان شده‏اند نمى‏نگرى؟ چه بیمارانى را که بدست خود پرستارى کردى و به جستجوى دوا و دارویشان شتافتى، از طبیبان معالجه جستى و از دوستان برایشان رضایت طلبیدى با این همه دردى از آنان نکاستى، و سودى به حالشان نبخشیدى، و دوایت اثرى به حال آنان نداشت.

ترجمه امالى شیخ مفید    ص    100   

/ 2 نظر / 37 بازدید
محسن

سلام واقعا قران معزه جاودانه است.عالی بودذ ممنون

البتلبت