خضرنبی

اباسعید خدرى مى گوید:

پیامبر خدا (صلى الله علیه وآله وسلم) در ضمن سخنانى در مورد دجّال فرمود: روزى دجّال خواهد آمد، امّا اجازه ورود به کوچه هى مدینه را نخواهد داشت، بلکه در یکى از بیابان هى وسیع اطراف مدینه متوقّف خواهد شد.

در این حال مردى که بهترین مردم ـ ویا از بهترین مردم ـ است به سوى او مى آید ومى گوید: شهادت مى دهم تو همان دجّالى هستى که پیامبر (صلى الله علیه وآله وسلم) فرموده است.

دجّال مى گوید: آیا مى خواهید که این مرد را بکشم وسپس زنده اش گردانم؟ آیا به من در انجام این کار شکّ دارید؟

مردم مى گویند: نه.

آنگاه دجّال آن مرد را مى کشد وسپس او را زنده مى کند.

هنگامى که آن مرد زنده مى شود مى گوید: قسم به خدا! اکنون هیچ کس از من به احوال تو بیناتر نیست.

در این هنگام دجّال قصد مى کند که او را بکشد اما نمى تواند بر او تسلّط یابد.

ابواسحاق ابراهیم بن سعد گوید: مى گویند: این مرد حضرت خضر (علیه السلام) است

 

کشف الغمّه، ج 3، ص 291، بحار الانوار، ج 51، ص 98

/ 0 نظر / 30 بازدید