نوادر قران

 

نوادر بمعنای کمیاب ،عجیب،ودلنشین امده ومادر قران برخی نوادر را اشاره میکنم

1-در سه سورۀ بهم پیوستۀ قران (قمر- الرحمن-واقعه)بجز در بسم الله در هیچ ایه ای لفظ جلالۀ«الله» بکار نرفته بخلاف سوره «مجادله»که در تمام ایات او «الله» تکرار شده

2- تنها سوره ای که با لفظ «الله»ختم میشود سورۀ «انفطار» است(والامر یومئذٍلله)

3-تنها ایه ای که لفظ«الله»شش بار در ان تکرار شده است ایۀ282سورۀ بقره است

4-سوره یوسف (ع)تنها سوره بزرگ قران است که در ان امر ونهی وحلال وحرام بکار نرفته است وتمام ان بداستان یوسف اختصاص دارد

5-تنها سوره بدون «بسم الله»توبه وتنها سوره ای که دو تا «بسم الله» دارد سوره نمل است

6-در چهار ایه پیوسته سورۀ مدثر حرف«الف» نیامده است [فقُتِلَ کَیفَ قَدَرَ ثمَّ کیفَ قدرَ ثمَّ نَظَرَ ثمَّ عبسَ وَ بَسَرَ]

 7-دو ایه در قران هست که تمام حروف الفبا در هریک از ان دو ایه بکار رفته است ایه 154سوره ال عمران وایه 29 سوره فتح

8-9 ایه از سوره مبارکۀ شعراء(ایۀ23-31) هست که ابتدای انها با حرف «قاف» و انتهایشان با حرف «نون» ختم میشود

9-تنها ایه ای که با حرف«ظاء» شروع میشود ایۀ 41سوره روم است«ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس

 

/ 0 نظر / 5 بازدید