و از جمله داوریهاى على ع در یمن آن بود هنگامى گودال عمیقى در سر راه شیرى کنده و روى آن را با خاشاک پوشیده تا آن حیوان را شکار کنند اتفاقا آن بینوا آمده و در میان چاه افتاد مردم یمن براى تماشا اطراف آن چاه را گرفته تصادفا پاى یکى از تماشاچیان لغزید هنوز در اندرون چاه نیفتاده پاى دیگرى را گرفت او هم پاى سومى و او نیز پاى چهارمى را گرفته با این ترتیب چهار نفر تماشاچى بیکار در آن گودال افتاده و همه را آن درنده گرفتار هلاکت ساخت داورى این پیش‏آمد بیسابقه بمحکمه على ع موکول شد حضرت فرمود مرد اولى که خود اقدام کرده صید شیر بوده و چون بدیگرى آویخته و اسباب هلاکت اورا فراهم کرده باید ثلث دیه او را بدهد و دومى باید دو ثلث دیه سومى و سومى باید دیه کامل چهارمى را بپردازد.این داورى نیز بعرض رسول خدا ص رسید فرمود چنین داورى که ابو الحسن نمود همان قضاوتى است که ذات اقدس بارى تعالى در عرش نموده.


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


.: Weblog Themes By M a h S k i n:.