باسلام امروز میخوام از یک عاشق ومعشوق بینظیروشناخته شده درهمۀ دنیا حرف بزنم عاشقی درتمام دوران زندگی هیچ کس وهیچ چیزرا نمیدیدجزمعشوق خود وهیچقدمی برنمی داشت الابرای رضایت ووصال معشوق خود شاید بگویی کسی نیست جز لیلی ومجنون اما من میگویم کمی صبر کن خودت میفهمی البته بدنیست قبل از معرفی انها اول 3واژۀ عشق –عاشق –ومعشوق را توضیح دهیم

اما عشق: عشق پدیده ای است که از دیر باز ذهن انسان را به خود مشغول نموده  وبرای رسیدن به ان انسان ازهمه چیز حتی جان خود میگذردیا بطور تفصیلی عشق یعنی انعکاس معشوق دروجودعاشق

هر کجا  عشق‌ آید و  ساکن‌     شود           هرچه‌ ناممکن‌ بود ممکن‌ شود                                                         

 درجهان‌ هر کار خوبی  ماندنی‌ست‌                ردپای‌ عشق‌ در او دیدنی‌ست

عشق‌   یعنی‌ شور هستی‌   در  کلام‌                عشق‌ یعنی‌ شعر، مستی‌ والسلام‌

عاشق کیست: عاشق کسی است که حامل پدیده ای است که از دیرباز ذهنش را بخود مشغول کرده ودرافکارخود چیزی جز رسیدن به معشوق رانمی پروراند

معشوق کیست: معشوق کسی است که درنزد عاشق جامۀ همه کمالات است واز هرنظرمورد احترام وتأیید عاشق است

بااین تفصیلات قرارشد عاشق ومعشوق نمونه ای رابرایتان معرفی کنم اگر برخی از انسانها ممکن است بارسیدن به بلوغ حس عشق گرایی رادر وجود خود احساس کنند وعاشق شوند وبعد با کوچکترین تردیدی  یا ترغیبی اورا فراموش کنندهمان گونه که شاعر میگوید :عشق اول سرکش وخونی بود            تاگریزد هرکه بیرونی بود

 اما این عاشق ما از همان بدو تولد ودوران کودکی عاشق بود وهیچ مشکل وتهدیدی نتوانست درعشق بوجود امده دردل او کوچکترین خدشه ای حاصل کند نه غم بشهادت رساندن پدر–نه اندوه ازدست دادن فرزند –نه تبعیدودوری از خانواده وفرزندان –ونه هزاران مشکل دیگر،اوچون معشوق خود را خوب میشناخت هیچ چیز رادرذهن نمیپروراند الا رضایت اورا.وی عاشقی راسراغ داشت که ازبس عاشق بود <فرمود اگر دین جدم باریختن خون من باقی میماند پس ای شمشیرها مرا دریابید> وی انچنان مجذوب معشوق خود بود که وقتی میلیونها نفر برای دیدن یک لحظۀ جمال یوسف مصری اش شعار روح منی.... سرمیدادند فرمود اگر روزی همه این مردم بلکه همه دنیا برعلیه من شعار دهند ذرهای در اراده وهدف خود تردید نمیکنم. اری ان عاشق کسی نبود جز رهبرکبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی کبیرقدس الله نفسه الزکیه وان معشوق نیز کسی نیست جز ذات معبود <الله> جل جلاله  

باری اگر انسان در طول زندگی خود چنین عاشق ومعشوقی باشد ان وقت است که همه انسانها حتی مادرانی که در محروم ترین نقاط با کمترین امکانات وتحمل رنجها وسختیها درصدد پرورش ونموفرزندانشان هستند درطول هشت سال جنگ تحمیلی همان جگرگوشه هایشان رادودستی فدای او میکنند بعضاً هم نه یکی نه دوتا بلکه چهار تا پنج دامادنوخط راودرهنگام وداع با پیکر پرپرشدۀ فرزندشان میگویند این ران ملخی است پیش کش به سلیمان

این است مصداق فرموده معصوم علیه السلام که میفرماید اگر میخواهید خدارابطه شما رابامردم درست نماید تو رابطه ات باخدارادرست نما

درپایان چند مصرع به نظرم امد که تقدیم میکنم

ای‌ که‌ می‌پرسی‌ نشان‌ عشق‌ چیست‌         عشق‌ چیزی‌ جز ظهور مهر نیست‌
عشق‌ یعنی‌ دل‌ تپیدن‌ بهر دوست‌      عشق‌ یعنی‌ جان‌ من‌ قربان‌ اوست‌
‌عشق‌ یعنی‌ روح‌ را آراستن‌             بی‌شمار  افتادن‌  و   بر  خاستن‌
‌عشق‌ یعنی‌ ترش‌ را شیرین‌ کنی‌       عشق‌ یعنی‌ نیش‌ را نوشین‌ کنی‌
عشق‌ یعنی‌ مهربانی‌ درعمل‌             خلق‌   کیفیت‌  به‌ کندوی ‌ عسل‌
‌عشق، آزادی، رهایی، ایمنی‌           عشق، زیبایی، زلالی، روشنی‌
عشق‌ یعنی‌ مرغهای‌ خوش‌ نفس        ‌ بردن‌   آنها  به‌ بیرون‌ از قفس‌
عشق‌ یعنی‌ برگ‌ روی‌ ساقه‌ها         عشق‌ یعنی‌ گل‌ به‌ روی‌ شاخه‌ها
عشق‌ یعنی‌ تشنه‌ای‌ خود نیز اگر        واگذاری‌ آب‌ را   بر   تشنه ‌تر
عشق‌ یعنی‌ ساقی‌ کوثر شدن‌             بی‌ پرو  بی‌پیکر  و بی ‌سرشدن‌
نیمه‌ شب‌ سرمست‌ از جام‌ سروش‌     در به‌ در انبان‌ خرما روی‌ دوش‌
عشق‌  یعنی‌  خدمت‌  بی‌منتی           ‌عشق
یعنی‌  طاعت‌  بی‌  جنتی‌
عشق‌ را دیدی‌ خودت‌ را خاک‌ کن‌    سینه‌ات‌ را در حضورش‌ چاک‌ کن‌
عشق‌ یعنی‌ مشکلی‌ آسان‌ کنی‌          دردی‌ از درمانده‌ای‌ درمان‌ کنی‌
عشق‌ یعنی‌ خویشتن‌ را گم‌ کنی‌        عشق‌ یعنی‌ خویش‌ را گندم‌ کنی‌
عشق‌ یعنی‌ خویشتن‌ را نان‌ کنی‌       مهربانی‌ را چنین‌  ارزان‌  کنی‌
در میان‌ این‌ همه‌ غوغا و شر          عشق‌ یعنی‌ کاهش ‌ رنج‌  بشر

 

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


.: Weblog Themes By M a h S k i n:.