ایامیدانیدخدا صد و بیست و چهار هزار پیغمبرفرستاده جهت انذارمردم

ایامیدانیدخدا بر حضرت شیث پنجاه صحیفه فرستاده است، و بر حضرت ادریس سى صحیفه، و بر حضرت ابراهیم بیست صحیفه فرستاد، و چهار کتاب تورات و انجیل و زبور و فرقان.

ایامیدانیدچهار کس از پیغمبران سریانى بودند: آدم و شیث و اخنوخ- که اسم او ادریس است، و نوح؛

ایامیدانیدنوح اول کسى بود که به قلم چیزى نوشت-

ایامیدانید و چهار نفر از پیغمبران عرب بودند: هود و صالح و شعیب وحضرت محمد؛

 ایامیدانیداول پیغمبران بنى اسرائیل موسى و آخر ایشان عیسى بود، و ششصد پیغمبر در میان ایشان بود ایامیدانیدخداهیچ پیغمبرى نفرستاده است بهتر از محمد مصطفى صلّى اللّه علیه و اله و سلم، و هیچ وصى نفرستاده است بهتر از وصىّ او امیر المؤمنین

ایامیدانیدهر که خواهد با او مصافحه کند روح صد و بیست و چهار هزار پیغمبر، باید که زیارت کند قبر امام حسین علیه السّلام را در شب نیمه شعبان که ارواح پیغمبران در این شب از خدا مرخّص مى‏شوند براى زیارت آن حضرت

ایامیدانید معنى اولو العزم چیست؟ یعنىپیامبرانی که مبعوث گردیده بودند به مشرق و مغرب زمین و بر همه جن و انس ایامیدانید پنج نفر از انبیا که به عربى سخن گفته‏اندشعیب و هود و صالح و اسماعیل و محمد صلّى اللّه علیه و اله و سلم‏اند.

 ایامیدانید که: کدامند آنها که از رحم کسى بیرون نیامده‏اند؟  آدم و حوّا و گوسفند ابراهیم و عصاى موسى و شتر صالح و خفّاش که حضرت عیسى ساخت و زنده کرد و پرید به اذن خدا.

 ایامیدانید کدامند شش نفر از پیغمبران که هر یک از ایشان دو نام دارند؟ یوشع بن نون که ذو الکفل است، و یعقوب که او اسرائیل است، و خضر که او تالیاست و یونس که او ذو النون است، و عیسى که او مسیح است، و محمد که او احمد است ایامیدانید اول وصیّى که به روى زمین آمد هبة اللّه پسر حضرت آدم بود، و هیچ پیغمبرى از پیغمبران گذشته نبود مگر آنکه او را وصى بوده است

ایامیدانیدکه: پنج نفر از پیغمبران سریانى بودند و به زبان سریانى سخن مى‏گفتند: آدم و شیث و ادریس و ابراهیم و نوح؛ و زبان آدم عربى بود،

ایامیدانید عربى، زبان اهل بهشت است، پس چون حضرت آدم مرتکب ترک اولى شد بدل کرد خداى تعالى براى او بهشت نعیم را به بهشت زمین و زراعت کردن، و زبان عربى او را به زبان سریانى؛

ایامیدانید پنج کس از پیغمبران عبرانى بودند که زبان ایشان عبرانى بود: اسحاق و یعقوب و موسى و داود و عیسى ایامیدانید پنج کس از پیامبران عرب بودند: هود و صالح و شعیب و اسماعیل و محمد صلّى اللّه علیه و اله و سلم؛ و ایامیدانید پنج نفر از ایشان در یک زمان مبعوث شدند: ابراهیم و اسحاق بسوى ارض مقدس بیت المقدس و شام مبعوث گردیدند، و یعقوب بسوى زمین مصر، و اسماعیل به زمین جرهم (و جرهم در دور کعبه جمع شده بودند بعد از عمالیق، و ایشان را براى این عمالیق مى‏گفتند که نسل عملاق بن لوط بن سام بن نوح بودند)، و لوط را بر چهار شهر مبعوث گردانید: سدوم و عامور و ضعاف و دارد ایامیدانید سه نفر از پیغمبران پادشاه بودند: یوسف و داود و سلیمان؛

ایامیدانید چهار کس پادشاه تمام دنیا شدند، دو مؤمن و دو کافر؛ امّا دو مؤمن: ذو القرنین و سلیمان بودند؛ و امّا دو کافر:نمرود بن کوش بن کنعان و بخت النصر آ                     واخُردعوانا ان الحمد لله رب العالمین


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


.: Weblog Themes By M a h S k i n:.