کابین دختر پیغمبر چهارصد درهم یا اندکى بیشتر و یا کمتر بود و بدین سادگى نیز پیوند برقرار گردید.پیوندى مقدس است که باید دو تن شریک غم و شادى زندگانى یکدیگر باشند.کالایى به فروش نمى‏رفت تا خریدار و فروشنده بر سر بهاى آن با یکدیگر گفتگو کنند.زره، پوست گوسفند یا پیراهن یمانى هر چه بوده است، به فروش رسید و بهاى آنرا نزد پیغمبر آوردند.رسول خدا بى‏آنکه آن را بشمارد، اندکى از پول را به بلال داد و گفت با این پول براى دخترم بوى خوش بخر!سپس مانده را به ابوبکر داد و چند تن از یاران خود را با او همراه کرد تا جهاز زهرا را آماده سازند. فهرستى که شیخ طوسى براى جهاز نوشته چنین است:

 پیراهنى به بهاى هفت درهم،  چارقدى به بهاى چهار درهم،  قطیفه مشکى بافت خیبر، تخت‏خوابى بافته از برگ خرما،  دو گستردنى(تشک)که رویهاى آن کتان ستبر بود یکى را از لیف خرما و دیگرى را از پشم گوسفند پر کرده بودند،  چهار بالش از چرم طائف که از اذخر پر شده بود،  پرده‏اى از پشم،  یک تخته بوریاى بافت هجر،  آسیاى دستى،  لگنى از مس، مشکى از چرم، قدحى چوبین، کاسه‏اى گود براى دوشیدن شیر در آن، مشکى براى آب، مطهره‏اى اندوده به زفت، سبویى سبز و چند کوزه گلى.

 چون جهاز را نزد پیغمبر آوردند آن را بررسى کرد و فرمود: خدا به اهل بیت برکت دهد.


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


.: Weblog Themes By M a h S k i n:.