حضرت امام حسین ع در روز شنبه دهم محرم سال شصت و یکم هجرت پس از اداء فریضه ظهر شربت شهادت نوشید و آن جناب را به ستم و با لب خشکیده و صابر در انواع داغها و مصیبتها که همه را در پیشگاه خدا محسوب میداشت شهید کردند.

امام حسین ع در روز شهادت پنجاه و هشت ساله بود که هفت سال آن را در خدمت جدش رسول خدا ص و سى و هفت سال را با پدرش على ع و چهل و هفت سال را با برادرش حسن ع بسر برد و پس از شهادت برادرش یازده سال خلافت کرد.

و عادت آن حضرت آن بود که محاسن شریفش را با رنگ و حنا، خضاب میکرد و در روز شهادت اثر خضاب در محاسنش هویدا بود.

روایات بسیارى در فضل زیارت آن حضرت بلکه وجوب آن رسیده.

حضرت صادق ع فرموده زیارت مرقد مقدس امام حسین ع بر هر کسى که او را از ناحیه خدا امام میداند و بدان معترفست واجب میباشد.

و فرموده زیارت امام حسین ع معادل با صد حج و صد عمره مقبوله است.

رسول خدا ص فرموده کسى که حسین ع را پس از شهادت زیارت کند بهشت از براى اوست.


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


.: Weblog Themes By M a h S k i n:.